الرميثية-قطعة 7: tot sobre aquesta ciutat i els seus carrers principals!

latitud: 29,31691 / longitud: 48,07842

Informació general

DailyLife a الرميثية-قطعة 7

Pel que fa a bancs i/o caixers automàtics, podeu trobar 1 llocs (com ara "البنك التجاري الكويتي").

Carrers principals

Aquests són els carrers principals: شارع ناصر المبارك, شارع المدارس.

Entreteniment

Per a restaurants teniu 1 llocs amb "عصائر مانجو طلعت", per exemple.


Zones més properes

Resum

Entreteniment

  • Restaurants
    1

Vida quotidiana

  • Bancs i/o caixers automàtics
    1