السالمية: tot sobre aquesta ciutat i els seus carrers principals!

latitud: 29,33329 / longitud: 48,06606

Informació general

Transports

Quant a gasolineres, existeixen 5 possibilitats (com ara "Alfa Petrol Pump", "شركة البترول الوطنية الكويتية السالمية", "Oula"). Per a rentats de cotxes teniu 3 ubicacions. Com a "السالمية", "Tasahel Car Rental", "Raheeb Rental Cars", 3 lloguer de cotxes existeix a la zona. Pots trobar 8 aparcaments localment com "مواقف مدرسة القيروان", "The Sultan Center", "مواقف حديقة الرميثية في قطعة 8" Pel que fa a entrades d'autopista, podeu trobar 20 ubicació a la regió (com ara "30", "5").

Entreteniment

Pel que fa a bars/cafeteries, podeu trobar 43 llocs (com ara "Tar Cafe", "Bateel Coffee"). Per a venedors de gelats teniu 2 llocs amb "Baskin-Robbins", per exemple. Quant a restaurants, existeixen 139 possibilitats (com ara "Makarina", "Great Steak"). La zona ofereix 5 llocs a la categoria "cinemes".

Carrers principals

Els carrers principals són els següents: شارع بغداد, شارع حمد المبارك, شارع المغيرة بن شعبة, شارع عمّان, شارع الخنساء.

Turisme

Com a "Layla Cinema", "Sheikh Abdullah Al Salem Cultural Centre", 12 llocs turístics existeix a la zona.

Compres a السالمية

Pots trobar 45 supermercats localment com "جمعية الرميثية التعاونية - السوق المركزي الرئيسي", "Boulevard Salmiya Mall" Pel que fa a carnissers, podeu trobar 2 ubicació a la regió (com ara "Wardat Al-Rumatiah Meat Center", "Luoaloua Meat Shop"). Pel que fa a forns, podeu trobar 10 llocs (com ara "Mr Baker", "لابغت").

Vida diària

Per a comissaries de policia teniu 4 ubicacions. Pots trobar 7 parcs localment com "Garden/Park", "حديثة الرميثية العامة في قطعة 8", "حديقة السالمية العامة" Pel que fa a hotels, podeu trobar 32 ubicació a la regió (com ara "Best Western Plus Salmiya", "موڤنپك", "Royal Casa Hotel"). Pel que fa a estacions de bombers, podeu trobar 2 llocs (com ara "مركز إطفاء السالمية الجنوبي (South Salmiya Fire Station)", "Salmiya Fire Station"). Per a bancs i/o caixers automàtics teniu 21 llocs amb "بنك بوبيان", "Burgan Bank", per exemple. La zona ofereix 10 llocs a la categoria "llocs esportius".

Educació

Per a escoles teniu 16 ubicacions. Com a "American University of Kuwait", 1 universitats existeix a la zona. Pots trobar 5 vivers localment com "Happy Face nursery", "روضة النيل"

Medicina

Pel que fa a metges, podeu trobar 1 ubicació a la regió (com ara "Dr Bader Hussain Al-Ansari"). Pel que fa a hospitals, podeu trobar 28 llocs (com ara "المنار كلينك", "New Mowasat Hospital", "New Mowasat Hospital - Outpatient Building"). Per a farmàcies teniu 31 llocs amb "Royal Pharmacy", "Al Kamal Pharmacy", "Boots", per exemple. La zona ofereix 7 llocs a la categoria "dentistes".


Zones més properes

Resum

Educació

 • Escoles
  16
 • Vivers
  5
 • Universitats
  1

Transports

 • Gasolineres
  5
 • Rentats de cotxes
  3
 • Aparcaments
  8
 • Entrades d'autopista
  20
 • Lloguer de cotxes
  3

Comprar

 • Supermercats
  45
 • Forns
  10
 • Carnissers
  2

Entreteniment

 • Restaurants
  139
 • Bars/cafeteries
  43
 • Cinemes
  5
 • Venedors de gelats
  2

Vida quotidiana

 • Llocs esportius
  10
 • Hotels
  32
 • Comissaries de policia
  4
 • Bancs i/o caixers automàtics
  21
 • Parcs
  7
 • Estacions de bombers
  2

Mèdic

 • Farmàcies
  31
 • Hospitals
  28
 • Metges
  1
 • Dentistes
  7

Turisme

 • Llocs turístics
  12

Carrers